koes plus / photos / post

Koes Plus – Pop Jawa Vol 2 ( 1974)

Side A : Koes Plus Pop Jawa Vol 2

Kolang-Kaling ( Murry)

Memelas Temen Wong Kuwi ( Tonny K )

E O E ( Yok K )

Rondo Katut ( Yon K )

Til Kontal Kantil ( Tonny K )

Opo Tumon ( Yon K )

Padang Mbulan (Yon K )

Nggoda Ati ( Yon K )

Yo Ben ( Yon K )

Jaran Kore ( Tonny K )

Salah Mongso ( Yok K )

Pak Guru ( Murry)

Side B : Arie Koesmiran Pop Jawa

Indonesia

Tir Do Irenge

Yake-Yako

Ojo Nyoba Tresna Aku

Mbah Kakung & Putri

Puji Tumrapmu

Sing Salah Luwih Galak

Rajaning Ati

Jaman Saiki

Ojo Kesusu Ngandel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s